BC „EuroCreditBank” S.A. a scos la vânzare acțiuni echivalente a 1,8115% din capitalul său social.

Banca a anunțat că va vinde pe piața reglementată ca „acțiuni separate” 250 000 acțiuni ordinare.

Acțiunile,  emise de BC „EuroCreditBank” S.A., vor fi expuse spre vânzare pe piața reglementată ca „acțiuni separate”, începând cu 15 septembrie și până în 14 octombrie.

Prețul inițial de vânzare constituie 23,32 lei per acțiune. Prin urmare, costul inițial al tuturor acțiunilor expuse spre vânzare este de 5.830.000 lei.

Acțiunile expuse spre vânzare pot fi achiziționate de un singur cumpărător sau de un grup de persoane ce acționează concertat (achizitor potențial). În cazul achiziționării unui număr de acțiuni, care la prețul nominal constituie 1% sau mai mult din capitalul social al Băncii, achizitorul potențial, până la achiziționarea respectivă, trebuie să obțină aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei, în condițiile stabilite în art.47 - 49 din Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017.

Informația care permite investitorilor să facă o apreciere în cunoștință de cauză asupra activelor și pasivelor, asupra situației financiare, a profitului sau a pierderilor, asupra perspectivelor Băncii, precum și descrierea afacerilor și a situației financiare a Băncii pe parcursul ultimilor trei ani este disponibilă pe pagina web a Băncii www.ecb.md.