Evaluarea judecătorilor și procurorilor ar putea să aibă loc prin crearea unei misiuni internaționale de monitorizare (MIM), a Comisiei de evaluare (CE), formată din patru Colegii de Evaluare (ClE), precum și a Colegiului special de Apel (CSA). Ministerul Justiţiei a publicat proiectul Conceptului privind evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor.

Potrivit proiectului, misiunea internațională de monitorizare se propune a fi formată din șapte membri, nominalizați de partenerii internaționali cinci membri și societatea civilă doi membri. Componența nominală a celor șapte membri trebuie aprobată de Guvern și, ulterior, aprobată cu o majoritate calificată de 3/5 membri în Parlamentul țării. Parlamentul nu va putea alege de pe lista membrilor desemnați: fie va aproba întreaga listă, fie o va respinge, furnizând motivele acesteia.

Comisia de evaluare va fi formată din 12 membri, dintre care ar putea fi și foști judecători și procurori. Comisia de Evaluare va fi formată din patru Colegii de Evaluare a câte trei membri fiecare. Colegiile de Evaluare efectuează evaluarea subiecților incluși în evaluarea extraordinară în baza rapoartelor motivate de evaluare, iar Comisia de evaluare adoptă hotărâri privind aprobarea sau respingerea rapoartelor privind evaluarea subiecților. În cazul evaluării judecătorilor și procurorilor, rapoartele de evaluare sunt aprobate prin hotărârile CSM/CSP.

Colegiul special de Apel este un colegiu separat în cadrul Curții de Apel Chișinău, cu un secretariat și un organ administrativ separat, care nu au legătură cu conducerea Curții de Apel Chișinău. Acesta este format din șapte judecători și doi judecători supleanți, selectați de MIM, propuși în funcție de către CSM și numiți prin decret prezidențial. Judecătorii trebuie să aibă cel puțin 10 ani de experiență în sectorul juridic, să respecte cerințele de integritate și să nu fie din partea judecătorilor existenți. CSA examinează acțiunile de chemare în judecată împotriva deciziei CE și a hotărârilor CSM și CSP.

Proiectul de lege urmează să stabilească trei etape ale procesului de evaluare. În prima etapă vor fi evaluați judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), curțile de apel, Procuratura Generală, procuraturile specializate (anticorupție și împotriva criminalității organizate). A doua și a treia etapă vor implica instanțele și procuraturile inferioare.