La sfârșitul primului semestru, în Republica Moldova activau 11 bănci licențiate. Totoși, pe parcursul anului au fost înregistrate modificări esențiale în structura de proprietate a unor bănci, informează Banca Națională a Moldovei (BNM).

Per general, în sectorul bancar a continuat tendința de consolidare a fondurilor proprii și de creștere a activelor și portofoliului de credite. În primele șase luni s-a redus ponderea creditelor neperformante, însă aceasta rămâne a fi relativ mare, potrivit BNM. Sectorul bancar dispune, totuși, de un nivel înalt de lichiditate.

Profitul obținut în semestrul I a înregistrat o creștere față de perioada similară a anului precedent. Concomitent, a crescut volumul depozitelor, în special al depozitelor persoanelor fizice.

Printre principalele acțiuni întreprinse de BNM în privința băncilor comerciale sunt:

  • în data de 22 ianuarie BNM a acordat permisiunea prealabilă pentru achiziţionarea de către investitorul european Doverie United Holding AD a 63,89% din acţiunile BC ”Moldindconbank” SA, a doua bancă din sectorul bancar după mărimea activelor;
  • în data de 4 aprilie Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a ridicat regimul de supraveghere intensivă a BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK” SA și a revocat măsurile prescrise în perioada supravegherii speciale. Decizia a fost luată după ce s-a constatat că banca asigură transparentizarea structurii acționariatului, urmare achiziționării a 41,09% din capitalul social al băncii de către HEIM PARTNERS LIMITED, format dintr-un consorțiu internațional de investitori: BERD, Invalda INVL, Horizon Capital.
  • BC !MOLDINDCONBANK” SA a ramas sub regim de intervenție timpurie. În scopul neadmiterii riscurilor excesive, activitatea băncii este monitorizată zilnic de către Banca Națională. Respectiv, sunt examinate situațiile financiare ale acestei bănci, tranzacțiile, ordinele de zi ale ședințelor organelor de conducere.

Regimul de intervenție timpurie asupra BC ”Moldindconbank” S.A. a fost aplicat în octombrie 2016, urmare constatării de către BNM a activității concertate a unui grup de persoane care a achiziționat și a deținut o cotă substanțială în capitalul social al băncii în mărime de 63,89%, fără permisiunea prealabilă scrisă. Totodată, în primul semestru banca și-a schimbat acționarul majoritat. În martie ”Doverie-Invest” SA a devenit acționar majoritar cu o deținere calificată de 63,89% în capitalul băncii. Adițional, urmare ofertei obligatorii de preluare a acțiunilor, aceasta a achiziționat încă 13,73%, actualmente deținând 77,62% din totalul acţiunilor emise de BC „Moldindconbank” S.A.

  • la ”Banca de Finanțe şi Comerţ” SA, Banca Națională a constatat că un grup de persoane acționează concertat în raport cu banca, care a achiziționat și posedă o deținere calificată (cotă substanțială) în capitalul social al băncii în mărime de 36,15%, fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale, încălcându-se prevederile Legii privind activitatea băncilor. Ca urmare, Banca Națională a suspendat exercițiul unor drepturi ale acestor acționari (drepturile de vot, de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor, de a introduce chestiuni în ordinea de zi, de a propune candidați pentru membrii consiliului societății, ai organului executiv și de a primi dividende).;
  • la BC ”ENERGBANK” SA, Banca Națională a constatat, de asemenea, activitatea concertată a unui grup de acționari cu deținere calificată în mărime de 52,55% în capitalul băncii, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM, față de acest grup de acționari fiind luată decizia privind suspendarea exercițiului unor drepturi.

Totodată, au fost aplicate măsuri de suspendare a exercitării unor drepturi ale unui acționar direct de deținere calificată în mărime de 3,98% în capitalul social al B.C. ”ENERGBANK” S.A., pentru nerespectarea de către acesta a cerințelor privind adecvarea și soliditatea financiară. BNM a dispus aplicarea măsurilor de intervenție timpurie în conformitate cu Legea privind redresarea și rezoluția băncilor.

De asemenea, pe parcursul semestrului I, trei bănci au fost sancționate cu avertisment, urmare controalelor tematice și complexe efectuate de BNM: Este vorba despre BC ”EuroCreditBank” SA, BC ”EXIMBANK” SA, BC ”ProCredit Bank” SA.