Frecventele amânări ale ședințelor de judecată, suspendarea proceselor, desfășurarea expertizelor și înaintarea cererilor suplimentare sunt cele mai des întâlnite motive ale examinării dosarelor civile mai mult de 12, 24 și 36 de luni. Nota informativă cu privire la constatarea acestor motive a fost prezentată de Inspecția judiciară în ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 27 noiembrie, vizând situația din 1 iulie 2018.

Motivele au fost sintetizate în baza informațiilor oferite de toate instanțele de judecată, inclusiv sediile acestora.

Inspecția a notat că printre cele mai uzuale motive de amânări ale ședințelor de judecată în cauzele civile pot fi enumerate:

  • cererile și demersurile participanților la procese;
  • cererile de modificare sau de completare a cerințelor;
  • cererile reconvenționale;
  • atragerea intervenienților la procese;
  • suspendările procedurilor.

Ca și în cazul dosarelor penale, un factor obiectiv privind examinarea îndelungată a unor dosare civile îl constituie desfășurarea expertizelor, care deseori durează luni și chiar ani. Potrivit Inspecției, aflarea dosarelor la expertiză un timp îndelungat nu poate fi imputată judecătorilor.

Cât privește tergiversarea examinării dosarelor civile din motivul suspendărilor procedurilor, Inspecția judiciară arată că în toate cazurile analizate, suspendările s-au efectuat în baza temeiurilor prevăzute la art. 261 Cod de procedură civilă” obligaţia instanţei de a suspenda procesul” sau art. 262 CPC ”dreptul instanței de a suspenda procesul”.

Potrivit Inspecției, de regulă, judecătorii țin la control dosarele suspendate, solicită informații cu privire la circumstanțele care au servit drept temei de suspendare, însă se constată necesitatea acțiunilor suplimentare în vederea întreprinderii cu regularitate a informațiilor cu privire la existența temeiurilor de suspendare a proceselor judiciare.

Inspecția a constatat și cazuri de organizare ineficientă a proceselor, de lipsă de măsuri pentru diminuarea amânărilor frecvente ale ședințelor de judecată și cazuri de numire a ședințelor de judecată pe o durată de timp mai îndelungată. 

Examinând Nota informativă a Inspecției judiciare, Plenul CSM a stabilit că examinarea și finalizarea cauzelor civile peste termenele de 12, 24 și 36 de luni este determinată de diverse acțiuni procesuale, invocate în cadrul ședințelor de judecată de către participanții la procese, iar pentru diminuarea acestui fenomen este necesar atât efortul tuturor participanților la procese, cât și aportul mai multor instituții, privind optimizarea procedurilor și crearea condițiilor pentru examinarea proceselor de judecată .

CSM a solicitat Inspecției judiciare monitorizarea în continuare a cauzelor civile aflate în examinare cu termen mai mare de 12, 24, 36 de luni.

De asemenea, a fost sesizat Ministerul Justiției cu privire la aflarea îndelungată a dosarelor la expertiză la Centrul Național de Expertize Judiciare.

Inspecția judiciară a examinat situația privind aflarea dosarelor civile în procedură mai mult de 12, 24, 36 de luni prin prisma respectării principiului celerității la examinarea acestora și nu și-a expus opinia asupra respectării termenului rezonabil de examinare a cauzelor penale pe durata respective.

Potrivit art. 192 din Codul de procedură civilă, cauzele civile se judecă în primă instanţă în termen rezonabil. Criteriile de determinare a termenului rezonabil sunt: complexitatea cauzei, comportamentul participanților la proces, conduita instanţei judecătoreşti şi a autorităţilor relevante, importanţa procesului pentru cel interesat. Respectarea termenului rezonabil de judecare a cauzei este asigurată de către instanță.

De asemenea, potrivit art. 2 alin. (1), 3 alin. (1) din Legea privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termene rezonabile a cauzei sau a dreptului la executarea în termene rezonabile a hotărârii judecătoreşti, orice persoană fizică sau juridică ce consideră că i-a fost încălcat dreptul la judecarea în termene rezonabile a cauzei sau dreptul la executarea în termene rezonabile a hotărârii judecătoreşti poate înainta în instanţă de judecată o cerere de chemare în judecată privind constatarea unei astfel de încălcări şi repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare, în condițiile stabilite de prezenta lege şi de legislaţia procesuală civilă.

Cererea de chemare în judecată privind constatarea încălcării dreptului la judecarea în termene rezonabile a cauzei sau a dreptului la executarea în termene rezonabile a hotărârii judecătoreşti şi repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare se depune conform regulilor de competenţă jurisdicţională stabilite în capitolul IV din Codul de procedură civilă şi se examinează de un alt complet de judecată decât acel care a examinat (examinează) cauza în care se pretinde încălcarea.