Regulamentul Parlamentului urmează să fie modificat în partea ce ține de modul de examinare a inițiativelor legislative. Un proiect în acest sens a fost înregistrat de deputați după ce, recent, Curtea Constituțională a spus că legislativul nu poate stabili printr-un regulament temporar modul de examinare a proiectelor de legi și a amendamentelor.

Astfel, deputații propun ca Regulamentul Parlamentului să prevadă că proiectele de acte legislative și propunerile legislative pot fi examinate în mod ordinar, în mod prioritar, în procedură de urgență și în procedură simplificată. Examinarea în mod ordinar se realizează conform procedurilor stabilite deja de regulament. Totodată, în conformitate cu prevederile art.74 din Constituție, Guvernul poate solicita Parlamentului examinarea proiectelor de acte legislative în mod prioritar sau în procedură de urgență. Solicitarea devine obligatorie pentru președintele Parlamentului.

Procedura prioritară sau de urgență a examinării proiectelor de acte legislative se va dispune de către președintele Parlamentului în cadrul procedurii de admisibilitate. În cadrul dispunerii procedurii de urgență, președintele Parlamentului va stabili termenul limită pentru prezentarea de către comisia permanentă sesizată în fond a raportului privind proiectul de act legislativ, care nu poate depăşi zece zile lucrătoare. În același timp, deputații vor putea depune amendamentele la proiectul de act legislativ introdus în procedură de urgență în termen ce nu poate depăși cinci zile lucrătoare.

După primirea raportului din partea comisiei permanente sesizate în fond, Biroul permanent va introduce cu prioritate proiectul de act legislativ în proiectul ordinii de zi pentru următoarea şedinţă plenară. În cazul procedurii de urgență, Parlamentul va putea să limiteze timpul rezervat dezbaterilor proiectului de act legislativ. Documentul va putea fi votat în prima și a doua lectură într-o ședință.

Proiectele de acte legislative care la solicitarea Guvernului sunt examinate în procedura de urgenţă se vor prezinta în plenul Parlamentului de către prim-ministru, prim-viceprim-ministru, viceprim-ministru, ministru. În cazul în care în procedura de urgență se examinează o propunere legislativă înaintată de deputat și acceptată de către Guvern, prezentarea acesteia se va face de către autor.

În cazul examinării proiectelor de acte legislative în mod prioritar, termenii procedurali se vor reduce în jumătate.

La fel, proiectele de hotărâri cu caracter individual, precum și hotărârile ce nu conţin norme de drept, vor putea fi examinate în procedură simplificată fără a fi supuse tuturor procedurilor prealabile în organele de lucru ale Parlamentului. În cadrul aplicării procedurii simplificate, va fi obligatoriu prezentarea raportului de către comisia sesizată în fond, sau după caz a coraportului.

În caz de necesitate, unele proiecte de hotărâri rezultate din dezbaterile parlamentare sau inițiate în cadrul ședințelor plenare ale Parlamentului se vor adopta în procedură simplificată fără prezentarea raportului comisiei.