Ministerul Justiției a anunțat inițierea procesului de elaborare a unui proiect de Lege de modificare a unor acte normative care să prevadă excluderea medierii judiciare obligatorii.

Potrivit instituției, necesitatea elaborării acestui proiect derivă din propunerile recepționate și problemele practice semnalate de către Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiție și Uniunea Avocaților din Republica Moldova în cadrul consultărilor publice a proiectului Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, pe segmentul justiție și anticorupție. Planul prevede excluderea medierii judiciare obligatorii până la sfârșitul anului viitor, având drept scop sporirea numărului de cauze soluționate prin intermediul serviciilor de mediere.

Ministerul solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor la adresa electronică diana.melenciuc@justice.gov.md sau secretariat@justice.gov.md până în data de 29 octombrie.

Medierea judiciară a devenit obligatorie în mai 2017, în urma unor completări la Codul de procedură civilă.

Aceasta a fost instituită ca modalitate obligatorie de soluţionare amiabilă a pretenţiilor adresate instanţei judecătorești, cu ajutorul şi sub conducerea acesteia, în cazurile ce ţin de:

  • protecţia consumatorilor;
  • litigiile de familie;
  • litigiile privind dreptul de proprietate asupra bunurilor între persoane fizice şi/sau juridice de drept privat;
  • litigiile de muncă;
  • litigiile care rezultă din răspunderea delictuală;
  • litigiile succesorale;
  • alte litigii civile a căror valoare este sub 200 000 de lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de intentare a procedurii de insolvabilitate.

La etapa elaborării și adoptării, documentul a fost criticat de juriști și societatea civilă, pe motiv că împovărează activitatea judecătorilor.