În perioada stării de urgență, de asediu sau de război, de către organele competente în domeniul planificării, organizării și coordonării activității de aplicare a măsurilor impuse ar putea fi dispusă suspendarea executării documentelor executorii privind dezafectarea incontestabilă a mijloacelor bănești din contul bugetelor componente ale bugetului public național, precum și din contul autorităților/instituțiilor bugetare. Prevederea se regăsește într-un proiect elaborat de Ministerul Justiției și transmis Guvernului pentru examinare.

De asemenea, în perioada stării de urgență, de asediu sau de război procedurile de executare silită a documentelor executorii privind litigiile locative și urmărirea salariului și altor venituri, cu excepția documentelor executorii ce vizează încasarea pensiei alimentare, se vor suspenda de drept. Calcularea dobânzilor și penalităților în cadrul procedurilor de executare silită pe perioada stării de urgență, la fel, se vor suspenda.

În restul cazurilor, activitatea de executare silită se va putea desfășura numai în cazurile în care este posibilă realizarea acesteia cu respectarea măsurilor stabilite prin actele organelor competente în domeniul planificării, organizării și coordonării activității de aplicare a măsurilor impuse de starea respectivă.