Executorii judecătorești sunt nemulțumiți de noile Indicații metodice privind evidența contabilă de către persoanele fizice care desfășoară activitatea profesională în sectorul justiției. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întruniri a acestora la Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ).

Și anume, executorii judecătorești și-au exprimat dezacordul cu prevederile instrucțiunii menționate mai sus, solicitând ca în proxima ședință a Consiliului UNEJ să fie examinată posibilitatea contestării acesteia. Totodată, aceștia vor solicita Ministerului Finanțelor și Fiscului explicații privind modul de aplicare ale unor prevederi din Instrucțiune.

Potrivit unui comunicat de presă, executorii judecătorești consideră că ținerea contabilității conform modalității prevăzute de noile Indicații metodice este ”o adevărată povară pentru executorii judecătorești și va afecta iminent eficiența activității de executare silită”.

Menționăm că, autoritățile au venit cu reguli comune de perfectare a documentelor contabile de către persoanele care activează ca avocat, notar, executor judecătoresc, mediator, administrator autorizat. În Indicațiile metodice publicate sunt stabilite mai multe criterii privind înregistrarea veniturilor și cheltuielilor. La fel, sunt prezentate exemple privind reflectarea datelor contabile.

Totodată, numerarul, inclusiv din conturile la bănci, se contabilizează de persoana fizică care practică activitate profesională în sectorul justiției în conformitate cu actele normative pentru efectuarea operațiunilor de casă și prin virament în economia națională a Republicii Moldova. De asemenea, sunt stabilite reguli privind inventarierea patrimoniului deținut.