Experții Centrului Național Anticorupție au publicat Raportul de expertiză al proiectului pentru instituirea moratoriului asupra modificării planului urbanistic al municipiului Chișinău, până la aprobarea noului plan urbanistic, și susțin că acesta constituie o ingerință în activitatea directă a autorităților publice locale.

Autorii Raportului menționează că prin proiect se constată atribuirea unei competențe excesive Parlamentului de a institui interdicții autorităților publice locale ale mun.Chișinău de a modifica planul urbanistic în redacția actuală până la aprobarea noului plan urbanistic al mun.Chișinău.

Experții CNA susțin că ingerința în activitatea directă a autorităților publice locale se manifestă prin lezarea principiului autonomiei locale consfințit în Constituție și transpus în actele legislative în domeniul reglementării activității autorităților publice locale.

Execepția de la moratoriu, prevăzută în proiect, comportă pericol de coruptibilitate, potrivit autorilor Raportului. Și asta pentru că autoritățile publice locale vor putea stabili în unele cazuri în mod discreționar modificarea planului urbanistic, aplicând derogarea respectivă fără criterii clare și transparente.

Potrivit experților CNA, elaborarea și avizarea documentației de urbanism urmează să se efectueze în strictă conformitate cu prevederile Legii privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului și a cadrului conex acestei legi, precum și în conformitate cu principiul autonomiei locale și principiul dialogului instituțional statuate în Legea privind descentralizarea administrativă.

În Raport se mai menționează că doar prin consolidarea eforturilor entităților publice cu atribuții în domeniu se va putea elabora transparent și în interes public un nou plan urbanistic al capitalei.