Modificarea condițiilor de pensionare ale judecătorilor - ”Judecător cu pensie mai aproape de popor”  afectează garanțiile acordate judecătorilor din Republica Moldova. Concluzia aparține experților Centrului Național Anticorupție (CNA).

Potrivit experților CNA, deși în normele propuse nu au fost indentificate direct riscuri de corupție, implementarea acestora afectează garanțiile acordate judecătorilor din Republica Moldova.

Totodată, experții au identificat norme ce contravin constatărilor Curții Constituționale exprimate în Hotărârea nr.25 din 27.07.2017 pentru controlul constituţionalităţii Art. II din Legea nr. 290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative și care vizează direct - pensia specială a judecătorilor.

Curtea a notat atunci că ”independența justiției include securitatea financiară a judecătorilor, care presupune și asigurarea unei garanții sociale cum este pensia specială a judecătorilor. Prin urmare, principiul independenței justiției apără pensia specială a judecătorilor, ca parte integrantă a stabilității financiare a acestora, în aceeași măsură cu care apără celelalte garanții ale acestui principiu”.

Totodată, Curtea menționa în aceeași hotărâre că ”este absolut inadmisibil de a diminua protecţia juridică a statutului judecătorului în procesul adoptării unor legi noi. Statutul judecătorului nu trebuie raportat sau asimilat cu cel al altor autorități publice, indiferent de ierarhia acestora în stat”. Curtea a reținut că ”excluderea prevederilor speciale care reglementează pensia specială a judecătorilor afectează principiul independenței judecătorului, consfințit de articolul 116 din Constituție."

De asemenea, Curtea a făcut trimitere la Carta Universală a Judecătorului care declară la art.8 !Judecătorul are dreptul să ceară pensionarea și să primească o pensie corespunzătoare nivelului său de responsabilitate."

În Raportul de expertiză a inițiativei se menționează că, propunerea unui nou mecanism de calculare și stabilire a pensiei pentru judecători va afecta interesele acestor categorii de cetățeni, fapt ce poate solda cu plecarea unui număr considerabil de judecători din sistemul judecătoresc. La fel, reducerea garanțiilor sociale pentru judecători riscă să sporească vulnerabilitatea vis-a-vis de actele de corupție, întrucât motivarea financiară și protecția socială a unei funcții sporește și nivelul de responsabilitate și integritate a acestei funcții.

Potrivit CNA, deși scopul proiectului constă în stabilirea unei echități între judecători și restul contribuabililor din Republica Moldova, sub aspectul protecției sociale, totuși normele elaborate necesită a fi analizate inclusiv prin prisma actelor internaționale, precum și a constatărilor și hotărârilor Curții Constituționale, pentru a se evita ulterioarele sesizări la Curte, precum și pentru a garanta independența judecătorilor, element de bază într-un stat de drept.