Proiectul privind importul autobuzelor mai vechi a fost suspus expertizei Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind constatate riscuri în ceea ce privește calitatea mediului înconjurător.

Potrivit experților instituției, nota informativă a proiectului descrie sumar condițiile care au impus elaborarea acestuia și finalitățile urmărite, nefiind reflectat nivelul de compatibilitate cu politicile de mediu, vamale și siguranța transportului.

Autorii expertizii susțin că argumentele relevate în notă sunt părtinitoare, lipsind o abordare multiaspectuală, fiind nesesară complinirea notei.

Potrivit CNA, în conformitate cu prevederile Legii privind expertiza ecologică, proiectul trebuie supus expertizei ecologice care să asigure adoptarea unei decizii fundamentate și cu minimizarea impactului asupra mediului înconjurător.

Pericolul coruptibilității proiectului constă, potrivit experților, în faptul că mărirea vechimii autovehiculelor destinate transportării persoanelor, admise pentru import în Republica Moldova și amânarea cu 2 ani a punerii în aplicare a unor condiții de calitate și siguranță față de autovehiculele implicate în transportul de persoane, nu servește interesului public și poate perturba echilibrul dintre interesele private și interesul public.

Totodată, autorii raportului de expertiză menționează că proiectul expertizat reprezintă un risc pentru drepturile generațiilor viitoare referitor la calitatea mediului înconjurător: ”Fiecare generație trebuie să urmărească satisfacerea necesităţilor proprii, fără a lăsa generaţiilor viitoare datorii ecologice - epuizarea resurselor naturale, poluarea solului, apei şi a aerului”.

CNA a recomandat autorilor proiectului să completeze nota informativă și să redacteze proiectul de lege prin prisma observațiilor din Raportul de expertiză.

Anterior și ONG-urilor din domeniul mediului s-au expus împotriva proiectului, invocând, de asemenea, riscuri ecologice pentru mediul înconjurător.

Amintim că, proiectul expertizat prevede mărirea termenului de exploatare admis la importul autovehiculelor destinate transportării a mai mult de 20 de persoane (de la 10 ani la 15 ani) și a celor de maximum 20 de persoane (de la 7 ani la 10 ani). De asemenea, se propune ca începând cu ianuarie 2022 să fie admise la efectuarea transportului rutier contra cost doar autovehiculele cu termenul de exploatare maxim de 25 ani (cele destinate transportării a mai mult de 20 de persoane) și 18 ani (cele destinate transportării a maximum 20 de persoane).