Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susţinere a angajaţilor şi salariaţilor în condiţiile aplicării măsurilor de restricţie pe perioada pandemiei de COVID – 19 a fost publicată în Monitorul Oficial din 5 noiembrie.

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) menționează că în acest context reprezentanţii entităţilor economice au neclarități cu privire la declararea în Darea de seamă IPC 21 a sumelor achitate de către angajator.

Astfel, cuantumul salariului de bază achitat de către angajator salariaţilor cu copii în vârstă de până la 12 ani şi copii cu dizabilităţi care beneficiază de zile libere în cazul suspendării procesului educaţional în regim cu prezenţă fizică, în cazul în care, 50% din salariul de bază al salariatului constituie mai mult de 150 de lei, se declară pentru persoana respectivă prin Darea de seamă IPC 21. Sumele date se declară cu fondul de retribuire a muncii total calculat în luna respectivă fără a fi divizat cu o categorie a persoanei asigurate separată şi fără a se evidenţia cu o perioadă separată.

De asemenea şi pentru sumele achitate din sursele angajatorului (suma care depăşeşte 150 lei pe zi) pentru şomaj tehnic instituite ca urmare a declarării stării de urgenţă, de asediu şi de război achitate conform art. 80 din Codul muncii, se vor declara în Darea de seamă IPC 21 împreună cu fondul de retribuire a muncii fără a evidenţia sumele date cu o categorie sau perioadă separată.

Cât priveşte acordarea de către angajator a două zile libere pentru administrarea  fiecărei doze de vaccin, cu menţinerea salariului mediu, cuantumul compensaţiei de 450 lei se declară prin intermediul Dării de seamă IPC 21 ca şi în cazul situaţiilor sus-menţionate fără delimitarea perioadei şi a categoriei persoanei asigurate.