În prima jumătate a anului exporturile de mărfuri au însumat 1,33 miliarde dolari, valoare mai mare cu 13,8%, comparativ cu cea înregistrată în perioada similară a anului trecut.

Potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică,exporturile de mărfuri autohtone au constituit 982,3 milioane dolari (73,8%din total exporturi), fiind în creștere cu 8,9% față de perioada similară din anul 2020, care a contribuit la majorarea valorii totale a exporturilor cu 6,8%.

Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) s-au cifrat la 349,2 milioane dolari (26,2% din total exporturi), sau cu 30,4% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020. Această creștere a influențat majorarea pe total exporturi, cu 7%.

Mijloacele de transport rutier, rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (92% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (6,1%), transportul aerian (1,1%), transportul feroviar (0,7%)și expedieri poștale (0,1%).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27) au totalizat 858,8 milioane dolari (cu 15,7% mai mult, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020), deținând o pondere de 64,5% în total exporturi, în creștere cu 1,1 puncte procentuale.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI au avut o valoare de 208,4 milioane dolari (cu 7,5% mai mult), care echivalează cu o cotă de 15,7% în total exporturi, în scădere cu 0,9 puncte procentuale.

Principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri, care au deținut 88,8% din total exporturi au fost: România (28% din total exporturi), Germania (10,1%), Federația Rusă (9,7%), Turcia (8,6%), Italia (7,1%), Polonia (3,9%), Republica Cehă (3,2%), Ucraina (2,8%), Belarus (2,3%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (1,9%), Ungaria, Olanda și Spania (câte 1,4%), Franța (1,3%), Bulgaria, Elveția și Portugalia (câte 1,2%), Liban (1,1%) și Grecia (1%).