Criza cauzată de efectele pandemiei COVID-19, pe plan mondial, a avut un impact negativ și asupra schimburilor comerciale ale Republicii Moldova. Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în ianuarie-aprilie 2020 au totalizat 824,8 milioane dolari, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2019 cu 13%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 644,8 milioane dolari (78,2% din total exporturi), fiind în scădere cu 3,8% față de ianuarie-aprilie 2019, care a influențat la micșorarea pe total exporturi cu 2,7%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 180 milioane dolari (21,8% din total exporturi), sau cu 35,3% mai puțin, comparativ cu ianuarie-aprilie 2019.

Mijloacele de transport rutier au fost cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (83,6% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (9,9%), feroviar (5,1%), aerian (1,3%) și expedieri poștale (0,1%).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 529,5 milioane dolari (cu 9,5% mai puțin, față de ianuarie-aprilie 2019), deținând o cotă de 64,2% în total exporturi (61,7% - în ianuarie-aprilie 2019).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 15,6%, ce corespunde unei valori de 129 milioane dolari. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au micșorat cu 7,2%, comparativ cu perioada similară din anul precedent.