Facilitățile fiscale oferite companiile rezidente parcurilor pentru tehnologia informației ar putea fi prelungite. Potrivit unui proiect discutat la Guvern, Ministerul Economiei și Infrastructurii propune ca aceste facilități să nu fie stabilite pentru un anumit termen, dar pe toată durata de existență a parcului, unde compania este rezidentă.

Astfel, se propune modificarea articolului 15 alin. (4) din lege în modul următor: ”în cazul în care sunt adoptate legi noi care modifică cota şi/sau componenţa impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei prevăzut la alin.(1) lit. a) şi/sau îl anulează, rezidenţii parcului au dreptul, pe toată durata termenului de activitate a parcului respectiv, să activeze în continuare conform legilor aplicabile, până in data intrării în vigoare a noilor legi”.

În prezent, norma stabilește că în caz de modificări legislative, rezidenţii parcului au dreptul să activeze conform vechilor prevederi, în cursul unei perioade de cinci ani din data intrării în vigoare a Legi cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei. Această perioadă urmează să expire la sfârșitul anului 2021.

Potrivit legislației în vigoare, rezidenții parcurilor IT beneficiază de următoarele stimulente:

  • impozitul unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în mărime de 7% din venitul din vânzări, care include următoarele impozite şi taxe: impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajaţi şi angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajaţi şi angajatori, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare şi taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, datorate de rezidenţii parcurilor în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Celelalte impozite şi taxe vor fi achitate de rezidenţii parcurilor în modul general stabilit;
  • alocaţii financiare, obţinute prin concurs în cadrul unor programe de stat;
  • posibilitatea de a beneficia de mijloacele financiare din fondurile de risc, create cu implicarea Guvernului;
  • alte facilităţi fiscale şi vamale prevăzute de legislaţia fiscală şi vamală.

În prezent, în Moldova activează un singur parc IT, este forma despre Moldova IT Park. Acesta a fost constituit în data de 1 ianuarie 2018, pentru un termen de zece ani. Prin urmare, dacă modificările legislative vor fi aprobate, rezidenții parcului vor putea activa în condiții privelegiate ce puțin până în data de 1 ianuarie 2028.