Noile tarife la energia electrică, aprobate de Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) la 16 august, intră astăzi în vigoare.

Este vorba de prețurile la energia electrică furnizată de Î.C.S. ”Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. și S.A. ”Furnizarea Energiei Electrice Nord”.

Astfel, consumatorii finali din centrul și sudul țării vor achita 1,89 lei/kWh, mai mult cu 10 de bani față de tariful anterior. Consumatorii finali din nordul țării vor achita 2,23 lei/kWh, cu 32 de bani mai mult ca până în prezent.

ANRE a explicat că majorarea prețurilor a fost dictată de următorii factori:

  • evoluția cursului de schimb mediu anual al monedei naționale față de dolarul SUA pentru anul 2019, estimat la nivel de 17,58 lei/USD, față de cursul de schimb mediu anual al monedei naționale de 16,83 lei/USD inclus în tariful în vigoare (majorare cu 4,5 %);
  • majorarea prețului mediu de import al energiei electrice de la 5,16 ¢/kWh la 5,38 ¢/kWh (cu 4,3 %). Astfel, urmare a deprecierii monedei naționale față de dolarul SUA și a majorării prețului de import, prețul mediu anual de procurare a energiei electrice de la surse s-a majorat cu 7,6 % - 9,9 %;
  • cuantumul indicelui prețurilor de consum mediu anual pentru anul 2019 în conformitate cu prognoza indicatorilor macroeconomici publicată de Ministerul Economiei de 4,9 %;
  • investițiile noi, date în exploatare în anul 2018 și incluse în calculul tarifului în baza raportului de executare a planului de investiții prezentat de către operatorul de distribuție (350 mil. lei în cazul Î.C.S. ”RED Union Fenosa" S.A. și 228 mil. lei în cazul S.A. ”RED Nord");
  • creșterea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real cu 6,3 %, de la 2.610 lei (reflectat în tariful anterior) la 2.775 lei (începând cu 1 mai 2019).

Instituția a mai declarat că aprobarea noilor prețuri și tarife reglementate a fost o acțiune iminentă și care nu mai putea fi amânată. Or, menținerea intactă a prețurilor și tarifelor reglementate la energia electrică ar fi generat un deficit tarifar (pierderi financiare) în cazul Î.C.S. ”RED Union Fenosa” S.A. și Î.C.S. ”Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. în sumă de circa 75 mil. lei, iar în cazul S.A. ”RED Nord” și S.A. ”FEE Nord” – de circa 145 mil. lei. Mai mult ca atât, dobânda aplicată la devierile tarifare nominalizate ar fi constituit peste 22 mil. lei, costuri care prin aprobarea recentă a noilor prețuri și tarife sunt evitate.