Plenul Consiliului Concurenței declară operațiunea de concentrare economică ce se referă la preluarea în locațiune a unui spațiu pentru desfășurarea activității de comercializare cu amănuntul în magazinele nespecializate, cu vânzarea predominantă de produse alimentare, băuturi și produse de tutun, de către S.C. ”Alimer Comerț” S.R.L., de la înterprinderea ”Gloria-Qvarc” S.R.L., compatibilă cu mediul concurențial.

În baza antecontractului de locațiune ”Gloria–Qvarc” S.R.L. va transmite în locațiune șase spații comerciale și un teren pentru construcții. După realizarea tranzacției S.C. ”Alimer – Comerț” S.R.L. va deveni locatar al spațiilor comerciale luate în locațiune și va activa sub brandul ”Family Market”.

Operațiunile de concentrare economică, conform art. 22 alin. (1) din Legea concurenței sunt supuse evaluării și urmează a fi notificate Consiliului Concurenței înainte de punerea în aplicare, atunci când cifra totală de afaceri realizată cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operațiunii depășește 25.000.000 lei și există cel puțin două întreprinderi implicate în operațiune care au realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de 10.000.000 lei. Cifra totală de afaceri realizată de întreprinderile implicate se calculează conform prevederilor art. 24 alin (4) din Legea concurenței. Totodată, alin. (5) al aceluiași articol stipulează faptul că cifra totală de afaceri realizată de întreprinderile implicate nu include valoarea vânzărilor de produse intervenite între oricare dintre întreprinderile implicate.