Depozitele și farmaciile veterinare ar putea fi obligate să afișeze la loc vizibil anunțul privind colectarea gratuită a medicamentelor de uz veterinar expirate și să asigure colectarea  medicamentelor de uz veterinar expirate provenite de la populație. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat, recent, în Parlament.

Potrivit documentului, medicamentele, produsele farmaceutice și parafarmaceutice expirate și/sau deteriorate provenite de la populație vor fi depuse la întreprinderile și instituțiile farmaceutice. Totodată, proiectul prevede că se interzice returnarea medicamentelor neutilizate, deteriorate sau expirate către producător/fabricant. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale va verifica existența în cadrul unităților farmaceutice a anunțurilor și recipientelor pentru colectarea, depozitarea și eliminarea medicamentelor expirate

Neasigurarea de către întreprinderile și instituțiile farmaceutice a colectării și evacuării medicamentelor, produselor farmaceutice și parafarmaceutice expirate și/sau deteriorate provenite de la populație se va sancționa cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la șase luni la un an.

Potrivit autorilor proiectului, instituțiile medicale produc anual 15,7 mii tone de deșeuri, dintre care 2,75 mii tone deșeuri infecțioase și 0,314 mii tone de deșeuri periculoase.