Numărul procedurilor de achiziții publice, contestate la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, este în creștere, potrivit  concluziilor formulate de către Direcţia Analitică a Centrului Naţional Anticorupţie în cadrul ”Analizei strategice privind funcționalitatea mecanismului de depunere a contestațiilor, examinarea acestora și deciziile adoptate de către ANSC”.

Anual, sunt contestate 10% din numărul total al achizițiilor. Însă, în decurs de aproximativ 3 ani (iulie 2017 – iunie 2020), valoarea contestațiilor a atins suma totală de 12,5 mld. lei (în mediu 6,5 mln. lei per procedură), ceea ce constituie circa 50% din valoarea totală a achizițiilor.

Astfel fiecare a zecea procedură de achiziție publică este contestată la ANSC, numărul acestora fiind de 1.955 pentru întreaga perioadă 08.09.2017 – 30.06.2020.

Datele denotă și o predispunere a contestării achizițiilor publice organizate de unele autorități contractante din domeniile:

  • ocrotirea sănătății (CAPCS cu 67 de contestații în valoare de 1,5 mld. lei; UASMF cu 18 contestații în valoare de 64 mln lei);
  • documentarea populației (ASP cu 17 contestații în valoare de 94,5 mln. lei);
  • serviciile locativ-comunale (DGLCA cu 16 contestații în valoare de 55,7 mln. lei).

Calculele dinamicii lunare a contestaţiilor demonstrează o creștere constantă, care, de la media de 32 de contestaţii înregistrate în anul 2017, a ajuns la 70 în anul 2020. Analiza predictivă a fenomenului depunerii contestaţiilor, în asemenea circumstanțe, constată o tendință orientată spre creșterea numărului pe viitor.

În studiu se mai arată că, de la an la an, tot mai mulți operatori economici recurg la mecanismul de contestare. Deși această creștere semnificativă pare să arate încrederea operatorilor economici în mecanismul de contestare, pe de altă parte, tendința trebuie să semnifice o îngrijorare evidentă pentru Guvern și Agenția Achiziții Publice, determinată de faptul că tot mai multe proceduri de achiziții publice sunt organizate cu încălcarea normelor legale, în cazul contestaţiilor examinate. Or, aceste manifestări de abateri pot contribui nemijlocit la generarea actelor de corupție cu impact major asupra gestionării incorecte a banului public, susține CNA.

Analiza integrală, poate fi accesată aici.