Serviciul Fiscal de Stat ar putea avea mai multe atribuții pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor economice. Un proiect în acest sens a fost propus, deja, pentru consultări publice.

Mai exact, autoritățile propun ca Serviciul Fiscal de Stat să aibă competențe de efectuare a activității speciale de investigație în conformitate cu Legea privind activitatea specială de investigație și a urmăririi penale în conformitate cu Codul de procedură penală pentru următoarele infracțiuni:

 • practicarea ilegală a activității de întreprinzător;
 • practicarea ilegală a activității financiare;
 • pseudoactivitatea de întreprinzător;
 • evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor;
 • evaziunea fiscală a persoanelor fizice;
 • transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz;
 • fabricarea ilegală a semnelor de marcare de stat, punerea în circulație și utilizarea acestora;
 • însușirea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege, tăinuirea bunurilor gajate, luate în leasing, sechestrate sau confiscate;
 • insolvabilitatea intenționată;
 • insolvabilitatea fictivă;
 • falsul în documente contabile.

Potrivit autorilor proiectului, aceste atribuții va asigura continuitate în acțiunile de examinare și investigare a infracțiunilor economice, dar și în definitivarea acțiunilor inițiate, de la conformarea benevolă până la finalizarea urmării penale. Totodată, măsura ar putea eficientiza acțiunile întreprinse în vederea contracarării fenomenului de evaziune fiscală și a altor infracțiuni economice, inclusiv neadmiterea cazurilor de prejudiciere a Bugetului public național.

Pentru executarea acestor atribuții, în cadrul Serviciului Fiscal de Stat urmează să fie instituite subdiviziuni specializate. Totuși, aceasta nu presupune majorarea statelor de personal. Angajările urmează să fie făcute în limita funcțiilor vacante, spun autorii proiectului.