Serviciul Fiscal de Stat acuză unii operatori de transport în regim de taxi, care utilizează platforme on-line de preluare a comenzilor de servicii, că încalcă legislația. Fiscul susține că au fost identificate riscuri de administrare fiscală privind ne(sub)declararea veniturilor real obținute, utilizarea muncii ne(sub)declarate și achitarea salariilor în plic.

Conform datelor disponibile, Serviciul Fiscal de Stat a constatat divergențe cum ar fi:

  • persoanele fizice – conducători auto, care au efectuat transport rutier de persoane în regim de taxi conform informaţiilor preluate de pe platformele de recepționare a comenzilor nu sunt declarați de operatorii de servicii taxi ca salariați;
  • persoanele fizice șoferi au efectuat transfer de mijloace băneşti către operatorii de transport respectivi, prin intermediul terminalelor de plată, în timp ce conform declarațiilor fiscale compania de taxi nu a declarat acești salariați;
  • persoanele fizice – conducători auto, au fost stabiliți în cadrul controalelor fiscale efectuate la companiile de taxi, prin metoda verificării operative, dar nu au fost identificate în declarațiile depuse la Serviciul Fiscal de Stat, ca fiind angajați oficial.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, practicarea achitării salariului în plic și utilizarea muncii ne(sub)declarate expune angajatorul la un șir de riscuri (lipsa de posibilitatea legală de a-l responsabiliza pe muncitor pentru eventualele pagube produse de acesta; lipsit de prerogativa disciplinară; săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, pentru că BPN este păgubit prin sustragerea de la plata contribuțiilor sociale și a impozitelor).

În prezent sunt în derulare acțiunile de control la companiile care au înregistrat divergențe, în scopul determinării obligațiilor fiscale diminuate.

În vederea evitării situațiilor de sancționare, Serviciul Fiscal de Stat recomandă tuturor contribuabililor să se conformeze voluntar la declararea reală a plăților salariale achitate angajaţilor cu calcularea şi achitarea obligațiilor ce le revin conform prevederilor Codului muncii, Codului fiscal, Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, Legea privind sistemul public de asigurări sociale.