Pe parcursul lunii februarie, Serviciul Fiscal de Stat va desfășura acțiuni de control la mai multe categorii de contribuabili. Potrivit anunțului, sunt vizați contribuabili din domeniul comerțului (produse alimentare, mărfuri de larg consum, materiale de construcție); prestării serviciilor (frizerii, saloane estetice, de masaj și întreținere corporală) și casele de schimb valutar.

Aceste segmente ale economiei naționale au fost selectate în baza unei analize de specialitate care a demonstrat risc de admitere a încălcărilor privind disciplina de casă.

Verificările au loc în contextul unui plan de acțiuni mai amplu privind sensibilizarea contribuabililor despre necesitatea achitării impozitelor și eliberării bonurilor de casă. SFS a desfășurat în perioada lunii decembrie 2019 ședințe de conformare cu contribuabilii din aceste domenii, iar pe parcursul lunii ianuarie 2020, contribuabilii selectați spre monitorizare au fost supuși vizitelor fiscale săptămânale, având drept scop observarea directă a respectării legislației în vigoare prin aplicarea echipamentului de casă și de control la subdiviziunile acestora.

Pentru a stabili nivelul de conformare, SFS va desfășura acțiuni de control la contribuabilii monitorizați și pe parcursul lunii februarie.

SFS reamintește tuturor contribuabililor despre obligativitatea aplicării echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor în numerar și îi îndeamnă să se conformeze voluntar la respectarea prevederilor legislației în vigoare.