Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță agenții economici că pe parcursul lunii decembrie vor fi supuși verificărilor, prin prisma controalelor fiscale, prin metoda verificării operative.

Mai exact, vor fi verificate companiile care au următoarele genuri de activitate:

  • prestarea serviciilor de transport auto de pasageri, inclusiv în trafic național în regim de taxi, pe rute urbane/interurbane și în trafic internațional;
  • prestarea serviciilor de alimentație publică;
  • desfășurarea comerțului electronic;
  • prestarea serviciilor de operațiuni de schimb valutar.

Potrivit SFS, scopul acestor acțiuni este sporirea nivelului de informare și conformare a contribuabililor, combaterea fenomenului de neutilizare a echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor în numerar și a altor încălcări ale legislației în vigoare.

Totodată, SFS va efectua controale fiscale în temeiul petițiilor, sesizărilor, reclamațiilor, informațiilor din mijloacele de informare în masă, etc. la contribuabilii activitatea cărora întrunește riscuri de neconformare fiscală.