Angajații care vor dori să aibă pensii mai mari la bătrânețe vor putea contribui la un fond de pensii facultative. Comisia Națională a Pieței Financiare a prezentat pentru consultări publice proiectul de Lege privind fondurile de pensii facultative.

Autorii inițiativei menționează că, spre deosebire de ”pensiile private obligatorii” (Pilonul II), sistemul pensiilor facultative (Pilonul III) nu limitează participarea persoanelor în funcţie de vârstă sau mărimea contribuţiei.

Sistemul facultativ de fonduri de pensii se va forma pe baza contribuţiilor voluntare ale salariaților şi/sau angajatorilor. Fiecare participant decide fondul de pensii la care contribuie, precum şi mărimea contribuţiei, încheind în acest sens un act individual de aderare la fond. În cazul creării unui fond ocupațional, angajatorul le va propune propriilor salariați un plan de pensii facultative, achitând contribuțiile. Contribuţia poate fi divizată între salariat şi angajator, potrivit prevederilor stabilite prin contractul colectiv de muncă sau, în lipsa acestuia, pe baza unui proces-verbal încheiat cu reprezentanţii salariaților, ori negociată în mod individual.

Autorii proiectului susțin că pentru angajatori pensia facultativă poate reprezenta un instrument eficient de motivare a salariaţilor şi de management al resurselor umane, dar şi o soluţie avantajoasă din punct de vedere fiscal - deductibilitatea contribuţiilor defalcate în fondurile de pensii. În aşa mod, statul încurajează angajatorii sa contribuie pentru salariații proprii la fondurile de pensii facultative.

Administrarea activelor fondurilor de pensii facultative va putea fi efectuată de o societate de pensii (societate pe acţiuni constituită exclusiv în scopuri de creare și administrare a fondurilor de pensii facultative) sau de către o entitate reglementată din sectorul financiar (bancă, societate de administrare fiduciară a investiţiilor, asigurător/reasigurator) ori de către sucursalele persoanelor juridice autorizate pentru activitățile de administrare a fondurilor de pensii din în alte state, înființate în Republica Moldova, cu condiția obținerii licenței conform prevederilor proiectului de lege.

Mai multe detalii despre fondul de pensii facultative citiți în următoarele articole pe BizLaw.