Formularul tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate urmează să fie completat. Conform unui proiect propus pentru consultări publice, în document urmează să fie incluse persoanele fizice care exercită independent profesia de medic.

Astfel, Declarație privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și informația privind evidenta nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale din Forma IPC18 se va completa cu:

  • 1.7 suma bazei de calcul și a contribuției de asigurări sociale de stat calculată de persoanele care exercuită independent profesiunea de medic, conform tarifului de 18%;
  • 2.1 suma bazei de calcul și a contribuției individuale calculată de perspoanele care exercită independent profesiunea de medic.

Respectiv, se vor modifica și instrucțiunile de completare a declarației. Și anume cu indicația că, în rândul 1.7 datele vor fi introduse de către persoanele care exercită independent profesia de medic și care se aplică la calcularea contribuțuiilor de asigurări sociale tariful de 18%, iar în rândul 2.1, de către persoanele care aplică tariful de șase la sută.

Conform documentului, prima perioada pentru care se va raporta contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate de către persoanele care exercită independent profesiunea de medic este luna ianuarie 2019. 

Menționăm că, în 2018 autoritățile au stabilit o nouă categorie de plătitori a contribuților de asigurări sociale de stat pentru care baza de calcul este alta decât pentru celelalte categorii de plătitori. Și anume, aceasta reprezintă ”venitul medicului de familie titular al practicii medicului de familie determinat în conformitate cu perevederile legislației”.