Forma IPC 18 a fost modificată. De asemenea, contribuabilii vor trebui în anumite cazuri să completeze un nou formular – IRM 19. Serviciul Fiscal de Stat informează că la data de 22 februarie 2019 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.33 din 19 februarie 2019 prin care au fost aprobate unele modificări la Ordinul MF nr.126 din 4 octombrie 2017, urmare a modificărilor operate în unele acte legislative.

Astfel, unele modificări aprobate țin de structura formularului Dării de seamă forma IPC18. Completările operate la formularul menționat vizează introducerea în tabelul nr.3 a două rânduri prin care persoanele care exercită independent profesiunea de medic sunt obligate să declare separat contribuțiile de asigurări sociale pentru asigurarea lor. Formularul tipizat al dării de seamă IPC18 modificat poate fi vizualizat accesând link-ul.

Potrivit formularului menționat, urmează să se declare obligația aferentă impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale şi prime de asigurări obligatorii de asistentă medicală şi de către celelalte categorii de contribuabili care au obligația declarării acestora.

Concomitent, prin Ordinul nominalizat a fost aprobat formularul tipizat ”Informația aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale” (forma IRM19), care va substitui formularul actual - forma DSA19. Informația urmează să fie prezentată, potrivit noului formular aprobat forma IRM19, începând cu 1 aprilie. Până la această dată contribuabilii care vor emite ordine de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal, de eliberare a angajatului urmează să prezinte Serviciului Fiscal de Stat informația potrivit formularului tipizat forma DSA19 care se prezintă în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă.

Totodată, informația declarată prin darea de seamă DSA19 (aferentă eliberării din funcție a angajaților și suspendarea contractelor de muncă) se va declara suplimentar şi prin tabelul nr.2 din Darea de seamă forma IPC18, concomitent cu informația despre angajarea persoanelor fizice în luna de gestiune. Ultima perioadă de declarare a informației aferente angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă prin tabelul nr.2 din Darea de seamă forma IPC18 este luna martie 2019, cu termenul de prezentare către 25 aprilie 2019.