Începând cu perioada fiscală 2021, formularul Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit urmează să fie schimbat. Un proiect privind consultarea noului formar, CET21, a fost publicat recent.

Noul formular conține spații separate pentru declararea veniturilor obținute pe teritoriul Republicii Moldova și înafara ei. Astfel, persoanele rezidente vor trebui să prezinte date separate privind:

  • obligația fiscală din sursele de venit impozitabile în Republica Moldova, cu excepția venitului de la înstrăinarea activelor de capital;
  • venitul obținut din surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, precum și venitul investițional și financiar din afara Republicii Moldova.

Totodată, datele privind calculul creșterii sau a pierderilor de capital au fost divizate în cele obținute pe teritoriul Republicii Moldova și cele din străinătate.

În cazul impozitării veniturilor obținute în valută străină, cota impozitului va fi calculată în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil în data tranzacţiei.

Menționăm că, în anul 2017, autoritățile au aprobat Formularul CET15 pentru declararea impozitului pe venit de către persoanele fizice. Un an mai târziu, declarația a fost substituită cu CET18.

Modelul complet al formularului CET21 și instrucțiunile de completare a acestuia pot fi găsite aici.