Funcționarii din cadrul administrației publice centrale care urmează să fie transferați în alte funcții în urma reorganizării ministerelor vor beneficia de aceleași salarii. Un grup de deputați a înregistrat la Parlament un proiect care prevede modificarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Astfel, în cazul în care, pentru unele persoane transferate într-o funcție similară sau într-o funcție mai avansată, urmare a reorganizării administrației publice centrale de specialitate și transferării a unor domenii de activitate sau funcții de la o unitate bugetară către alta, salariile calculate sunt inferioare salariilor medii lunare calculate anterior transferării, acestora li se va garanta diferența de salariu.

Autorii inițiativei susțin că în prezent, în cazul în care, pentru unii salariați din unitățile bugetare, salariul lunar calculat începând cu 1 decembrie 2018 pentru o funcție cu durata normală a timpului de muncă este mai mic decât salariul mediu lunar calculat anterior intrării în vigoare a legii, acestora li se plătește diferența de salariu.

Concomitent, este de menționat că plata diferenței de salariu se aplică doar pentru perioada de activitate în unitatea bugetară respectivă, în aceeași funcție sau într-o funcție mai avansată.

Prin urmare, în contextul restructurării administrației publice centrale de specialitate prin dezmembrare (separarea) unor ministere, circa 56 de persoane care urmează să fie transferate către ministerele nou-create, vor beneficia de plata diferenței de salariu în sumă de la 100 lei – până la 6.132 lei lunar.