Furnizorii care activează în domeniul comunicațiilor electronice vor putea solicita acte permisive prin intermediul Ghișeului unic.

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) a instituit în activitatea sa Ghișeul unic pentru eliberarea și gestionarea actelor permisive.

Astfel, furnizorii care activează în domeniul comunicațiilor electronice, dar și antreprenorii care intenționează să desfășoare activități în acest domeniu, au posibilitatea de a depune notificări privind intenția furnizării rețelelor publice și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului și cereri/declarații pentru eliberarea, prelungirea, reperfectarea actelor permisive, eliberate de către ANRCETI, prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive (SIA GEAP).

SIA GEAP va permite solicitanților să depună notificările și cererile privind eliberarea, prelungirea, reperfectarea actelor permisive on-line. Totuși, pentru ridicarea acestora, solicitanții trebuie să se prezinte fizic la sediul Agenției.

Totodată, solicitările de acte permisive parvenite în adresa ANRCETI, pe suport de hârtie, precum și licențele eliberate, semnate olograf, vor fi digitizate și introduse în SIA GEAP, astfel ca eliberarea lor să aibă loc prin intermediul acestui sistem.

Potrivit Nomenclatorului actelor permisive eliberate persoanelor fizice și juridice pentru practicarea activității de întreprinzător, ANRCETI eliberează următoarele acte permisive:

  • autorizare generală de furnizare a rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice;
  • autorizare de desfășurare a activităților de instalare, operare, gestionare, mentenanță și/sau lichidare a rețelelor de comunicații electronice la frontiera de stat;
  • licență pentru utilizarea canalelor sau frecvențelor radio și licență de utilizare a resurselor de numerotare în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice.

Prin istituirea Ghișeului unic, cererile de solicitare a actelor permisive pot fi completate on-line pe portalul www.actpermisiv.gov.md sau la sediul ANRCETI.

SIA GEAP a fost realizat în cadrul unui proiect inițiat de Guvernul Republicii Moldova cu suportul financiar al Băncii Mondiale. Implementarea acestui sistem va contribui la facilitarea procesului de eliberare a actelor permisive atât pentru antreprenori, cât și pentru autoritatea publică emitentă.