Persoana fizică sau juridică, titular a două sau mai multe înregistrări care rezultă din una sau mai multe cesiuni parțiale va putea solicita fuziunea acestora prin depunerea la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a unei cereri în acest sens.

Același lucru va fi valabil și în cazul titularilor a două sau mai multe înregistrări care rezultă din una sau mai multe cereri și/sau înregistrări divizate/divizionare.

Potrivit unui proiect de lege, prezentat pentru consultări publice, fuziunea nu va fi acceptată în cazul în care înregistrările:

a) aparțin unor titulari diferiți;

b) vizează semne diferite;

c) au diferite date de depozit.

Cererea de fuziune este însoţită de dovada achitării taxei, echivalentă taxei pentru divizarea înregistrării.

Condițiile de perfectare și de depunere a cererii de fuziune se stabilesc în Regulament.

Fuziunea înregistrărilor va produce efect din data înscrierii ei în Registrul național al mărcilor.

Taxele achitate reglementar pentru înregistrările iniţiale până la data recepţionării cererii de fuziune nu se restituie.