Un deputat din Parlament propune printr-un proiect de lege instituirea moratoriului asupra autorizării și continuării executării lucrărilor de construcție a obiectivelor noi în interiorul cartierelor locative existente în municipiul Chișinău.

Moratoriul va viza doar cazurile în care distanța dintre obiectivul nou și clădirile existente nu va depăși înălțimea celei mai înalte clădiri.

Totodată, proiectul prevede că autorizarea și executarea noilor construcții poate continua dacă va fi prezentat un proces-verbal care să conțină rezultatul pozitiv al consultărilor publice organizate în acest scop, dar și dovada înmânării avizului coproprietarilor de imobil/teren învecinate despre data organizării consultărilor publice.

Autorul documentului, deputatul Vladimir Bolea, argumentează necesitatea proiectului prin prevenirea unor pericole iminente.

Totodată, printr-un alt proiecte de lege se propune modificarea Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcții prin completarea cu o nouă normă, care să prevadă necesitatea prezentării procesului-verbal care să conțină rezultatul pozitiv al consultărilor publice și dovada înmânării avizului coproprietarilor de imobil/teren învecinate despre data organizării consultărilor publice, în cazul în care obiectivele noi vor fi amplasate în interiorul cartierelor locative existente și distanța dintre clădiri pe orizontală nu va depăși înălțimea celei mai înalte clădiri.

Cele două propuneri de lege au fost expertizate de Centrul Național Anticorupție (CNA), experții căruia au menționat că o astfel de inițiativă poate afecta drepturile şi interesele unui număr nedeterminat de persoane, cum ar fi investitorii persoane fizice, consumatori şi, respectiv, toţi subiecţii implicaţi în raporturi de muncă şi alte raporturi contractuale legate de procesul de construcţie, precum şi poate afecta public prin neîncasarea taxelor şi impozitelor aferente.

Experții CNA recomandă ca o dată cu instituirea unui astfel de moratoriu, în comun cu părțile interesate, de instituit un mecanism de evitare a unor consecinţe negative pentru toate persoanele a căror drepturi sau interese pot fi afectate, precum şi minimizarea impactul bugetar.