Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a anunțat că a autorizat înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni emise de Compania de Asigurări ”GENERAL ASIGURĂRI” SA în sumă de 6.000.000 lei.

De asemenea, s-a eliberat aviz pentru înregistrarea de stat a modificărilor operate în documentele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice ale Companiei de Asigurări ”GENERAL ASIGURĂRI” SA privind majorarea capitalului social de la 61.500.000, 00 lei la 67.500.000, 00 lei, prin emisie suplimentară de acțiuni ordinare nominative în număr de 6.000.000 unități cu valoarea nominală de 1 leu fiecare.

Compania de Asigurări ”GENERAL ASIGURĂRI” a fost înființată în anul 2016, și potrivit datelor publicate, este deținută de Vitalie Bodea (96,26 %) și Vitalie Banaru (3,74%).

Datele statistice publicate de CNPF arată că în primul trimestru al acestui an compania de asigurări a raportat pierderi de aproape 1 milion de lei.