Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, a primit o scrisoare de la Președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buquicchio, referitoare la controlul Agenției Naționale de Integritate (ANI) privind existența unui pretins conflict de interese la pronunțarea Hotărârii Curții Constituționale nr. 13 din 27 aprilie 2021.  Prin care au fost declarate neconstituționale Hotărârea Parlamentului nr. 73 din 23 aprilie 2021 privind anularea prin retragere parțială a Hotărârii Parlamentului nr. 121 din 16 august 2019 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale și Hotărârea Parlamentului nr. 74 din 23 aprilie 2021 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale.

În scrisoare se spune:

”Stimată doamnă Președinte Manole,

Am aflat că Autoritatea Națională de Integritate a Republicii Moldova a solicitat de la Curtea Constituțională informații și copii autentificate ale actelor jurisdicționale pronunțate în cadrul procedurilor prin care s-a declarat neconstituțională Hotărârea Parlamentului nr. 73 din 23 aprilie 2021 (Hotărârea Curții Constituționale nr. 13 din 27 aprilie 2021). Se pare că ANI v-a invitat pentru a vă interoga cu privire la participarea dumneavoastră ca judecător constituțional în cadrul acestor proceduri, participare care ar echivala cu un conflict de interese.

Pe baza legislației naționale aplicabile, Curtea Constituțională i-a răspuns deja ANI că controlul efectuat de ANI reprezintă o ingerință în activitatea independentă a Curții Constituționale.

În acest context, permiteți-mi să subliniez că, în general, îi revine Curții Constituționale să decidă cu privire la chestiunea recuzării judecătorilor în baza legislației aplicabile. Asemenea decizii trebuie să fie clare și bine-motivate. Comisia de la Veneția stă la dispoziția dumneavoastră pentru asistență, în eventualitatea în care Curtea Constituțională și autoritățile din Republica Moldova doresc să îmbunătățească această legislație.

Cu respect,

Gianni Buquicchio”