Executivul a abrogat în ședința de astăzi patru Hotărâri de Guvern ce vizau concensionarea Aeroportului Internațional Chișinău. Proiectul a fost propus de Ministerul Justiției.

Potrivit deciziei, au fost abrogate următoarele documente:

  • Hotărârea Guvernului nr. 438/2012 cu privire la iniţierea proiectului de parteneriat public-privat pentru concesionarea Î.S. ”Aeroportul Internaţional Chişinău” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 126-129, art. 466). Prin document s-a propus Î.S. ”Aeroportul Internaţional Chişinău” drept obiect pentru proiectul de parteneriat public-privat, prin concesionarea acestuia, având ca obiectiv general dezvoltarea continuă a infrastructurii şi a calităţii serviciilor prestate.
  • Hotărârea Guvernului nr. 321/2013 cu privire la aprobarea concesionării activelor Î.S. ”Aeroportul Internaţional Chişinău” și a condițiilor concesionării acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 122-124, art. 391). Prin document s-a aprobat concesionarea activelor aflate în gestiunea economică a Î.S. ”Aeroportul Internaţional Chişinău” şi terenul aferent acestora, a condiţiilor concesionării acestora, cât şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului închis de selectare a concesionarului. Hotărîrea respectivă a fost suspendată de către Curtea Constituțională prin Decizia de suspendare nr. 11 din 10 septembrie 2013.
  • Hotărârea Guvernului nr. 715/2013 pentru aprobarea Raportului privind derularea şi rezultatele concursului închis de selectare a concesionarului activelor Î.S. ”Aeroportul Internaţional Chişinău” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 205, art. 817). Asupra Hotărârii respective Curtea Constituțională a emis Decizia de suspendare nr. 12 din 19 septembrie 2013 prin care a suspendat (n.a.) acţiunea documentului, până la soluţionarea în fond a cauzei cu emiterea unei decizii sau hotărâri definitive și a interzis (n.a.) efectuarea oricăror acţiuni pentru punerea în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 321 din 30 mai 2013 cu privire la aprobarea concesionării activelor Î.S. ”Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a condiţiilor concesionării acestora şi a Hotărârii Guvernului nr. 715 din 12 septembrie 2013 pentru aprobarea Raportului privind derularea şi rezultatele concursului închis de selectare a concesionarului activelor Î.S. ”Aeroportul Internaţional Chişinău”. În pofida deciziilor Curții, Guvernul a aprobat la 4 octombrie 2013 o hotărâre cu privire la reconfirmarea aprobării concesionării activelor Î.S. ”Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a condiţiilor concesionării acestora”.
  • Hotărârea Guvernului nr. 780/2013 cu privire la reconfirmarea aprobării concesionării activelor Î.S. ”Aeroportul Internaţional Chişinău” și a condițiilor concesionării acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 221, art. 875).

Potrivit actualului Executiv, hotărârile respective au fost aprobate contrar unor proceduri stabilite de lege, deoarece Guvernul care le-a aprobat se afla în demisie și a ignorant deciziile de suspendare emise de Curtea Constituțională.

În susținerea abrogării celor patru hotârâri, Guvernul a făcut trimitere la Hotărîrea Curții Constituționale nr. 7 din 18.05.2013 ”privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, în redacţia Legilor nr. 107 şi 110 din 3 mai 2013, şi a Decretelor Preşedintelui Republicii Moldova nr. 634-VII şi 635-VII din 16 mai 2013 şi a Hotărârii Guvernului nr. 364 din 16 mai 2013” unde, la pct. 114 Curtea subliniază clar că ”114. Guvernul care administrează treburile publice nu poate să-şi asume iniţiative politice importante a fortiori în privinţa unor chestiuni care au provocat dificultăţi înainte de demisia sa sau au determinat în final această demisie. Sunt excluse, în special, deciziile care ar putea ulterior angaja durabil linia politică a viitorului Guvern. (n.a.) În această ordine de idei şi în corespundere cu practica altor state în situaţii similare, spre exemplu, un Guvern demisionar poate pregăti proiectul bugetului anual, însă acesta nu ar trebui prezentat Parlamentului pentru adoptare decât de către un Guvern plenipotenţiar, care va avea responsabilitatea de a-l executa. Acesta este unul din pilonii dreptului constituţional. Problema majoră constă în faptul că o prerogativă fundamentală a unui Guvern plenipotenţiar este anume elaborarea bugetului”.

Ministerul Justiției, care a elaborat proiectul privind abrogarea Hotărârilor privind concesionare AIC, a menționat că obligațiile de ordin financiar asumate în cadrul condițiilor de concesionare a Î.S. ”Aeroportul Internaţional Chişinău” influențează puternic politicile Guvernului investit după aprobarea acestei decizii, dar și a tuturor guvernelor în viitori 49 de ani, atât timp cât partenerul privat nu asigură durabil și consolidat parteneriatul public-privat.

Concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău este în prezent investigată de Comisia de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice, care a depus o sesizare în adresa Procuraturii Generale și Centrului Național Anticorupție) cu privire la concesionarea Aeroportului.

Recent, firma NR Investments Ltd a achiziționat o participație de 95% din Avia Invest, compania care în 2013 a luat în concesiune Aeroportul.