Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat decizia de radiere de pe rol a cererii în cauza Șoitu v. Republica Moldova.

Reclamantul a invocat în fața Curții încălcarea dreptului său de acces la un tribunal, prevăzut de Articolul 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ca urmare a eșecului instanțelor naționale de a-i examina cauza sa.

Curtea a recepționat un acord de soluționare amiabilă a cauzei semnat de ambele părți, prin care reclamantul a acceptat să renunțe la orice plângeri înaintate față de Republica Moldova în privința circumstanțelor care au stat la baza acestei cereri, în schimbul achitării de către Guvern a sumei de 5.300 de euro, care va determina soluționarea definitivă a cauzei.

Considerând că acest acord este bazat pe respectarea drepturilor omului garantate prin Convenție și prin Protocoalele sale, și în lipsa oricăror motive care ar justifica continuarea examinării cererii, Curtea a decis să radieze cauza de pe rol, în conformitate cu Articolul 39 din Convenție.