Camerele video de monitorizare a traficului rutier vor ajunge în proprietatea unei companii private. Guvernul a aprobat, astăzi, condițiile parteneriatului public-privat privind crearea Sistemului Automatizat de Supraveghere a Siguranței Publice și Rutiere în Republica Moldova și cerințele generale privind selectarea partenerului privat. Asta chiar dacă experții anticorupție din cadrul Centrului Național Anticorupție au depistat mai multe lacune în proiect.

Mai exact, experții susțin că nu a fost reglementat expres termenul de realizare a contractului de parteneriat public-privat. De asemenea, nu au fost precizate unele drepturi și obligații generale ale părților contractului de parteneriat public-privat. Printre lacunele identificate mai sunt: nereglementarea riscurilor atribuite părților contractului, nereglementarea unor condiții generale de reziliere a contractului, nestipularea expresă a valorii investiției minime ce urmează să fie efectuată de partenerul privat (conform studiului de fezabilitate elaborat și aprobat), nestipularea unor condiții/criteriu de bază de selectare a partenrului privat în ceea ce privește capacitatea financiară (sustenabilitatea financiară a acestuia).

Experții nu neagă ca unele condiții ale parteneriatului public-privat, precum și unele drepturi și obligații ale partenerilor urmează să fie negociate, însă autorul trebuia să prevadă anumite condiții prestabilite care vor proteja interesul public al statului, care vor proteja patrimoniul public al statului, care va spori credibilitatea asigurării realizării beneficiilor partenerului public urmare a derulării parteneriatului public-privat.

Amintim că, autorii proiectului susțin că, crearea Sistemului presupune instalarea camerelor de monitorizare și supraveghere video în locurile de interes public, crearea sistemului de înregistrare automată a încălcărilor regulilor de circulație rutieră de drumurile Republicii Moldova, ceea ce va permite evaluarea în timp real a tabloului situațional în oraș și pe traseele naționale. Astfel va fi asigurat volumul suficient de informații pentru a răspunde și interveni prompt la incidente și problemele societății, spre exemplu, dar care nu se limitează la: ambuteiaje și incidente în trafic, situații excepționale, infracțiuni stradale și acte de terorism, etc.

Numărul, funcționalitatea și cantitatea exactă a unităților de monitorizare, complexelor de înregistrare foto și video automatizate staționare și/sau mobile, precum și necesitățile de amenajare a teritoriului urban urmează a fi determină la etapă de proiectare. Pe durata implementării proiectului sistemele de supraveghere video existente vor transmise cu titlul în gestiunea partenerului privat, care după efectuarea unei analize cu privire la posibilitatea, necesitatea și oportunitatea utilizării componentelor sistemului existent, luându-se în considerare uzura tehnologică, se va stabili condițiile de integrare a acestora în sistemul nou.

Proiectul de hotărâre stabilește că recuperarea investiției partenerului privat se va efectua din contul acumulărilor obținute în rezultatul amenzilor aplicate urmare a încălcărilor înregistrate de noul Sistem Automatizat de Supraveghere a Circulației Rutiere, care se vor contabiliza separat de încasările acumulate din amenzile aplicate în mod tradițional de Inspectoratul General al Poliției, precum și echivalentul ce-i revine partenerului privat din suma totală a acumulărilor.