Cabinetul de miniștri a decis să aloce Agenției Proprietății Publice, din fondul de rezervă al Guvernului, suma echivalentă în lei a 169.940 euro pentru plata onorariilor Biroului Asociat de Avocaţi ”Buruiana & Partners”, în vederea prestării serviciilor de reprezentare juridică la acţiunea înaintată de către Komaksavia Airport Invest Ltd împotriva Republicii Moldova, pendinte la Institutul de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț din Stockholm (Regatul Suediei).

În luna mai Komaksavia Airport Invest Ltd (entitate juridică din Republica Cipru) care deţine 95% din cota parte a SC ”Avia Invest” SRL în urma unei tranzacţii din 6 septembrie 2016, a înregistrat la Institutul de Arbitraj al Camerei de Comerţ din Stockholm (Regatul Suediei) o cerere în procedura de urgenţă pentru numirea unui arbitru care va examina şi va emite o decizie în termen de 5 zile cu privire la măsurile de asigurare provizorii conform anexei nr. II la Regulamentul Institutului de Arbitraj al Camerei de Comerţ din Stockholm (SCC Rules).

Ulterior, Komaksavia Airport Invest Ltd, a înregistrat la Institutul de Arbitraj al Camerei de Comerţ din Stockholm (Regatul Suediei) o cerere în arbitraj împotriva Republicii Moldova pentru pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 2 (promovarea și protejarea investițiilor) și art. 4 (exproprierea) al Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cipru privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor.

Komaksavia Airport Invest Ltd se consideră îndreptăţită să solicite încasarea de la Republica Moldova a prejudiciului material în sumă de 883.700.000 euro.