Autoritățile urmează să aloce 2.661.400 lei pentru efectuarea lucrărilor de reparație capitală la sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău. Banii vor fi luați din bugetul Ministerului Justiției și alocați Consiliului Superior al Magistraturii. Un proiect privind redistribuirea unor alocații din Bugetul de stat pentru anul 2021 a fost avizat, recent, de CSM.

În context, amintim că, CSM a solicitat anterior de la Ministerul Finanțelor 9.531.180 lei pentru efectuarea lucrărilor de reparație. Ministerul Finanțelor și Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești au refuzat finanțarea reparației sediului din lipsa resurselor financiare.

Potrivit Consiliului Superior al Magistraturii, sediul Ciocana al instanţei este într-o stare deplorabilă atât în exterior, cât și în interior. Acesta nu corespunde specificului activității, astfel, creând dificultăți şi incomodități în vederea realizării sarcinilor și atribuțiilor judecătorilor și angajațiior.

Per general, proiectul avizat de CSM prevede redistribuirea alocaţiilor aprobate prin Legea anuală a bugetului de stat între autorităţile publice centrale şi între subprogramele unei autorităţi, până la 10 la sută din volumul alocaţiilor bugetare aprobate, şi redistribuirea alocaţiilor aprobate între ministere, alte autorităţi/instituţii bugetare, în cazul modificării actelor normative sau al adoptării unor acte normative noi privind organizarea şi funcţionarea acestor entităţi, precum şi ca urmare a nevalorificării resurselor bugetare, în scopul neadmiterii blocajelor în activitatea autorităţilor/instituţiilor bugetare.