Guvernul susține că Legea Supremă nu conține prevederi din care să rezulte interdicția numirii în funcția de Procuror General a persoanei care nu deține cetățenia Republicii Moldova. Poziția este inclusă în avizul dat la proiectul de modificare a Legii Procuraturii. Acesta urmează să fie aprobat în ședința de astăzi.

Totuși, Ministerul Justiției atenționează că urmează să fie reținute prevederile art. 6 alin. (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova, potrivit cărora numai cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a alege şi de a fi aleşi, de a ocupa funcţii ce implică exercitarea autorităţii publice şi de a participa la referendum, în modul stabilit de lege.

Mai mult decât atât, în cazul reglementării condițiilor de ocupare a funcției de Procuror General este necesar să se țină cont de statutul procesual al Procuraturii Generale în sistemul organelor autorității judecătorești. Or în atribuțiile Procuraturii intră conducerea și exercitarea urmăririi penale, realizarea și coordonarea controlului organelor care efectuează activitatea specială de investigații. Activitatea specială de investigaţii reprezintă o procedură cu caracter secret şi/sau public, efectuată de autorităţile competente, cu sau fără utilizarea echipamentelor tehnice speciale, în scopul culegerii de informaţii necesare pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, asigurarea securităţii statului, ordinii publice, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor, se mai spune în aviz.

Menționăm că, inițiativa legislativă privind modificarea Legii procuraturii datează din 10 iunie. Totuși, până în momentul publicării știrii, acesta nu a fost publicat pe site-ul Parlamentului. Din declarațiile făcute anterior de diferiți oficiali, proiectul mai prevede instituirea interimatului funcţiei de Procuror General și modificarea componenței numerice a Consiliului Superior al Procurorilor, de la 12 la 19 membri.