Norma legală care prevede că Guvernul al cărui mandat a încetat nu este în drept să încheie tratate internaționale care implică angajamente financiare pentru Republica Moldova ar putea fi abrogată. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat, recent, în Parlament.

Potrivit autorilor proiectului, Republica Moldova riscă să piardă, în condițiile actuale, 60 de milioane de euro din asistența financiară nerambursabilă acordată de România. La fel, sunt stopate negocierile cu Fondul Monetar Internațional privind noul acord pe trei ani care prevede finanțare în sumă de 558 milioane dolari SUA.

În nota informativă a propunerii legislative se face referire la faptul nici textul articolului 103 alin. (2) din Constituție, nici Legea cu privire la Guvern, nu definesc conceptul de ”administrare a treburilor publice” ca atribuție a Cabinetului de miniștri în demisie. Mai mult ca atât, deputații spun că propunerea este susținută de Curtea Constituțională, care a recunoscut drept constituțională competența Guvernului demisionar de a semna acorduri internaționale.

Amintim că, anterior a fost înregistrat un alt proiect de lege prin care se propune ca pe perioada stării de urgență, Guvernul al cărui mandat a încetat să aibă competența de a încheia contracte și de a-și asuma angajamente a căror valoare este proporțională în raport cu cheltuielile necesare pentru gestionarea situației. Totodată, pe perioada stării de urgență în sănătate, Guvernul al cărui mandat a încetat va putea încheia contracte și asuma angajamente în vederea procurării echipamentului medical și de protecție, a vaccinurilor, precum și altor utilități pentru gestionarea situației epidemiologice.