Executivul nu a putut să se pronunțe ferm privind amendamentele deputaților ce vizează impozitarea cumpărăturile online făcute pe platformele internaționale, în sumă mai mare de 100 euro, livrate prin poștă. În avizul aprobat să spune că amendamentele urmează să fie examinate pe plantforma Parlamentului. Asta chiar dacă în cazul majorității amendamentelor se observă o poziție mai determinată prin care se spune dacă se acceptă sau se respinge propunerea.

Totuși, Guvernul menționează că Republica Moldova înregistrează o majorare rapidă a numărului de colete poștale importate, aceasta fiind determinată de creșterea comerțului electronic. Acesta este un fenomen comun în spațiul european, iar țările au elaborat deja modalități de gestionare a acestor efecte prin aplicarea plafonului neimpozabil a trimiterilor a căror valoare nu depășește 22 euro. Pragul neimpozabil major este generator de concurență neloială față de producătorii autohtoni și importatorii rezidenți, spun autoritățile.

În opinia Cabinetului de miniștri, micșorarea pragului neimpozitabil are ca scop asigurarea concurenței loiale între mărfurile produse autohtone și cele procurate prin intermediul trimiterilor poștale, precum și asigurarea veniturilor la buget în vederea respectării principiului echității fiscale și acumulării adiționale a veniturilor bugetare ca ulterior acestea să fie direcționate în mod prioritar asupra domeniilor social-economice importante.

Conform proiectului, intrarea în vigoare a normei este stabilită din data de 1 mai 2021. Astfel, Ministerul Finanțelor de comun cu Serviciul Vamal și alte părți interesate urmează să identifice mecanisme axate pe simplificarea proceselor de vămuire și achitare a obligațiilor vamale în vederea reducerii costurilor de implementare a măsurii, atât pentru autoritatea de administrare, cât și pentru societate.

Amintim că, Guvernul propune ca facilitățile fiscale și vamale să se aplice doar asupra mărfurilor care nu depășesc plafonul valoric de 100 euro, și care nu au caracter comercial. În prezent, plafonul respectiv constituie 200 de euro per expediere. Norma se referă la mărfurile importate în cadrul tranzacțiilor comerciale de tip B2C (de la business la consumator) prin intermediul trimiterilor poștale internaționale.