Cabinetul de miniștri nu susține inițiativa legislativă prin care se propune obligarea Guvernului de a stabili cuantumul pensiei minime pentru limita de vârstă de cel puțin cinci mii de lei. Avizul la proiectul de lege a fost aprobat recent.

Executivul spune că amendamentul propus stabilește derogări de la principiile de organizare și funcționare a sistemului public de asigurări sociale. Mai exact, Guvernul se referă la faptul că prestațiile de asigurări sociale reprezintă drepturile în bani sau în natură ce se cuvin persoanelor asigurate, corelative contribuțiilor de asigurări sociale achitate sub formă de pensii, indemnizații, ajutoare și sub alte forme prevăzute de lege. Astfel, în sistemul public de asigurări sociale, pensia este un drept bănesc acordat corelativ obligațiilor privind plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat.

În sistemul actual de pensionare mărimea pensiei este în legătură directă cu nivelul de contribuții al fiecăruia în bugetul asigurărilor sociale de stat. Prin urmare, cuantumul pensiei pentru limită de vârstă depinde de perioada totală de activitate a persoanei (stagiul total de cotizare) și salariul din care au fost achitate contribuții de asigurări sociale. Cabinetul de miniștri afirmă că adoptarea unor măsuri care contravin principiilor de asigurări sociale determină riscul de a transforma sistemul de asigurări sociale într-un sistem de asistență socială, ceea ce poate influența negativ nivelul de încredere al populației. Acest factor poate contribui la evitarea participării la sistemul de asigurări sociale, eschivarea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale și afectarea în mod negativ a sustenabilității financiare a sistemului de asigurări sociale.

Totodată, în proiect nu este stabilită nici sursa de finanțare, ceea ce contravine prevederilor articolului 131 alineatul (6) din Constituția Republicii Moldova, precum că nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare.

Amintim că un grup de deputați a propus ca, din 1 ianuarie 2022, cuantumul pensiei minime pentru limita de vârstă să fie nu mai mic de 5.000 lei.