Cabinetul de miniștri nu susține inițiativa legislativă prin care se propune ca mijloacele financiare acumulate din taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova să fie repartizate, în cuantum de 100%, către bugetele locale de nivelul întâi. Un aviz în acest sens a fost aprobat la ultima reuniune a Guvernului.

În document se menționează că, în prezent, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova este repartizată în proporție de 50% pentru reparația/întreținerea drumurilor publice naționale și locale de interes raional (index „L”) și 50% pentru reparația/întreținerea drumurilor publice locale (comunale și străzi).  Prin urmare, modificarea propusă va distorsiona modul de finanțare a lucrărilor de întreținere, reparație și reconstrucție a drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova. În consecință, aceasta se va răsfrânge negativ asupra drumurilor locale de interes raional și a condițiilor de deplasare pe acestea.

Totodată, dacă modificările propuse vor fi promovate, va fi creat un mediu neatractiv pentru investitori, ceea ce va împiedica disponibilitatea pentru înființarea noilor locuri de muncă, spune Guvernul. Mai mult, în aviz se mai menționează că proiectul nu propune alternative de acoperire a surselor de constituire a Fondului rutier.

În opinia Executivului, autorii inițiative nu au efectuat o analiză privind impactul bugetar generat de implementarea acestor prevederi, precum și nu au reflectat costul acestora în nota informativă.

În final, autoritățile menționează că mecanismul actual de repartizare a resurselor financiare este singurul viabil, care a fost posibil de implementat, ținând cont de conjunctura și particularitățile specifice caracteristice Republicii Moldova.