Guvernul nu susține inițiativa legislativă care propune ca membrii Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor de drept titulari să fie selectați de către o comisie specială. În avizul elaborat se menționează că o nouă intervenţie în reglementările Legii cu privire la CSM nu este, în prezent, justificată.

Menționăm că, în proiectul de lege înregistrat în Parlament se propune ca cei 5 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor de drept să fie selectați de o comisie special formată, și nu de Comisia juridică, numiri și imunități. Ulterior, procesul verbal privind punctajele acumulate de candidați ar trebui expediate Comisie juridice, numiri și imunități, care să desemneze câștigătorii care vor fi inaintați plenului Parlamentului pentru numire.

În avizul Guvernului se menționează că prevederile art. 64 alin. (3) din Legea nr. cu privire la actele normative instituie regula că ”propunerile privind modificarea unui act normativ nu se prezintă, de regulă, mai devreme de șase luni de la data intrării în vigoare a actului respectiv”. Modificările propuse se referă, însă, la o normă care a intrat în vigoare la sfârșitul lunii ianuarie. Astfel, nu este respectat principiul de certitudine şi predictibilitate a normelor de drept.

”Stabilitatea cadrului normativ constituie o expresie a principiului securității juridice, iar modificarea frecventă a actelor normative este de natură să creeze dificultăți subiecților cărora li se adresează, sub aspectul adaptării la procedurile noi instituite”, se mai spune în document.

Totodată, Ministerul Justiției afirmă că în domeniul de activitate pentru Comisia juridică, numiri şi imunităţi intră, printre altele, organizarea judecătorească, statutul magistraţilor şi al procuraturii. Astfel, constituirea unei comisii speciale cu atribuții similare unei comisii permanente a Parlamentului este inoportună doar pentru un singur exercițiu, având în vedere că, în virtutea art. 27 alin. (4) din Regulamentul Parlamentului, Comisia juridică, numiri și imunități poate forma grupuri de lucru din experţi şi specialişti în materie,  reprezentanţi ai părţilor interesate cu care se consultă în activitatea lor.