Zeci de mii de salariați și-au pierdut, anul trecut, locurile de muncă sau au fost trimiși în concedii neplătite. Situația a fost cauzată de lipsa unor instrumente eficiente de intervenție pe timp de pandemie. Declarația a fost făcută de Guvern, în urma unei ședințe cu reprezentanții Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective.

Potrivit Executivului, în prezent autoritățile elaborează cadrul normativ necesar pentru menținerea locurilor de muncă în perioada dificilă a pandemiei. Mai exact, urmează să fie introduse patru măsuri specifice:

  • posibilitatea subvenționării șomajului tehnic de către stat;
  • oferirea de zile libere subvenționate salariaților cu copii ai căror școli sunt închise temporar;
  • oferirea de zile libere subvenționate salariaților pentru vaccinare; 
  • introducerea unui mecanism modern și european de „regim de activitate redusă”, cu subvenționare din partea statului, similar cu mecanismul german Kurzarbeit sau cel francez chomage partiel. 

Totodată, pe termen lung, Cabinetul de miniștri se va orienta pe promovarea dialogului social, a negocierilor colective, a convenţiilor colective şi contractelor colective de muncă între sindicate şi patronate pentru condiţii de muncă decente şi o remunerare decentă şi echitabilă.  La fel, urmează să fie îmbunătățite practice în domeniul sănătății și securității în muncă, inclusiv prin ajustarea legislației la Directivele Uniunii Europene și Convențiile Organizației Internaționale a Muncii.