Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat două decizii în cauze intentate împotriva Republicii Moldova, potrivit cărora Guvernul a ajuns la acorduri amiabile cu reclamanții.

Potrivit portalului Agentului Guvernamental, Guvernul va achita prejudicii de 5.000 și 6.000 de euro către doi reclamanți.

Într-un caz (E.D. v. Republica Moldova), reclamanta s-a plâns în fața Curții că instanțele naționale au examinat în mod superficial plângerile sale referitoare la gravitatea suferințelor psihice și fizice suportate ca urmare a violului și maltratării de către fostul ei soț și că mărimea compensației acordată pentru prejudiciul moral a fost disproporțională în raport cu prejudiciul suferit de către aceasta.

În urma analizei circumstanțelor cauzei și a jurisprudenței Curții în cauze similare, Guvernul a încheiat cu femeia un acord de reglementare amiabilă a cauzei și s-a angajat să-i achite suma de 5.000 de euro pentru orice prejudiciu, inclusiv costuri și cheltuieli. În schimb, reclamanta trebuie să-și retragă pretențiile înaintate față de Republica Moldova în cauza data. Ca urmare a împăcării părților, Curtea a decis în unanimitate radierea cererii de pe rol.

În cel de-al doilea caz (Popova v. Republica Moldova), reclamanta s-a plâns în faţa Curţii cu privire la modul în care s-a desfăşurat investigarea omorului fiicei sale, precum şi de durata excesivă a examinării acţiunii civile în care a pretins despăgubiri în legătură cu perioada nerezonabil de îndelungată a urmăririi penale.

Și în acest caz, în urma analizei circumstanțelor cauzei și a jurisprudenței Curții în cauze similar, Guvernul a încheiat cu reclamanta un acord de reglementare amiabilă a cauzei. Executivul s-a angajat să achite femeii 6.000 de euro pentru orice prejudiciu, inclusiv costuri și cheltuieli, în schimbul retragerii de către reclamantă a tuturor pretențiilor înaintate față de Republica Moldova în cauza data. Drept urmare, CtEDO a decis în unanimitate radierea cererii de pe rol.