Cabinetul de miniștri a aprobat modificări în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023. În partea ce vizează asigurarea statului de drept și reforma sectorului justiției, unele acțiuni au fost excluse, iar termenele de realizare a altor măsuri a fost schimbat. Documentul a fost publicat, deja, în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare.

Astfel, din document au fost excluse mai multe obiective și acțiuni, printre care și:

 • revizuirea cadrului legal cu privire la modul și condițiile de numire și promovare în funcțiile de judecător și procuror;
 • evaluarea și, după caz, revizuirea cadrului legal în vederea excluderii lacunelor ce favorizează influențele externe asupra activității procurorilor și judecătorilor;
 • ajustarea cadrului legal în vederea eficientizării activității de evaluare ordinară și extraordinară a judecătorilor, inclusiv prin prisma intereselor acestora, pentru a curăța organele de justiție de oameni corupți și vulnerabili;
 • ajustarea cadrului legal în vederea eficientizării activității de evaluare ordinară și extraordinară a procurorilor, inclusiv prin prisma intereselor acestora, pentru a curăța organele procuraturii de oameni corupți și vulnerabili;
 • analiza oportunității modificării legislației în vederea instituirii obligativității judecătorului-raportor de a întocmi un raport în scris, la etapa deciderii admisibilității recursului, care ar cuprinde circumstanțele de fapt constatate de instanțele inferioare, soluțiile identificate, precum și pretinsele motive de ilegalitate invocate;
 • examinarea oportunității instituirii competenței Curții Supreme de Justiție de a publica fișe tematice bazate pe jurisprudență care vizează anumite chestiuni specifice, cu actualizarea în mod sistematic pentru a reflecta evoluţiile în jurisprudenţa sa;
 • excluderea obligativității de autentificare notarială a unor tranzacții imobiliare.

Unele măsuri care urmau să fie realizate pe parcursul anului 2020 au fost transferate pentru anul viitor, printre acestea sunt:

 • elaborarea proiectului de lege pentru abrogarea art. 307 din Codul penal, din septembrie 2020 în aprilie 2021. Norma reglementează pedeapsa pentru pronunţarea cu bună-ştiinţă de către judecător a unei hotărâri, sentinţe, decizii sau încheieri contrare legii;
 • revizuirea cadrului legal referitor la componența Consiliului Superior al Procurorilor, din septembrie 2020 în noiembrie 2021;
 • modificarea legislației în vederea perfecționării și fortificării mecanismului de control al averilor și intereselor, precum și a eficientizării activității Autorității Naționale de Integritate, din iunie 2020 în februarie 2021;
 • examinarea oportunității modificării legislației privind activitatea Procuraturii Anticorupție și a Centrului Național Anticorupție în scopul eficientizării acesteia, din noiembrie 2020 în noiembrie 2021;
 • modificarea cadrului normativ în scopul asigurării cooperării eficiente cu Curtea Penală Internațională, din septembrie 2020 în februarie 2021;
 • eficientizarea activității și asigurarea independenței Inspecției Procurorilor, din septembrie 2020 în decembrie 2021.