Guvernul a decis că subvenționa dobânzile achitate până în luna decembrie 2020 inclusiv la creditele luate de antreprenori din data de 1 mai pentru a face față problemelor cauzate de COVID-19. O decizie în acest sens a fost luată la ultima ședință. Documentul urmează să fie examinat și de către Parlament.

Potrivit proiectului de lege promovat de Executiv, beneficiari ai Programului de subvenționare a dobânzilor sunt întreprinderile ce au contractat/contractează credite în perioada 1 – 31 decembrie 2020. Participarea băncilor în cadrul Programului este voluntară.

Valoarea maximă a creditului sau a creditelor pentru care se va acorda subvenția constituie suma cumulativă a plăților salariale declarate de beneficiari la Serviciul Fiscal de Stat pentru lunile: decembrie 2019, ianuarie 2020 și februarie 2020. Dacă suma creditului depășește suma cumulativă a plăților salariale, subvenția se va acorda în mărimea sumei dobânzii aferent părții de credit egală cu suma cumulativă a plăților salariale menționate mai sus.

Rata maximă a dobânzii nominale anuale ce urmează a fi subvenționată constituie 8,76% în monedă națională și 4,40% în valută străină. Achitarea subvenției se va face în baza cererii subiectului subvenției depuse la Serviciul Fiscal de Stat. Cererea urmează să fie transmisă până la sfârșitul lunii următoare lunii în care se achitată dobânda, în caz contrar nu se va examina.

Suma subvențiilor primite constituie surse de venit neimpozabile cu impozitul pe venit.