Cabinetul de miniștri a susținut inițiativa legislativă privind instituirea normelor legale privind evaluarea performanțelor și răspunderea disciplinară a Procurorului General. Potrivit Executivului, aceste modificări sunt binevenite și nu afectează independența Procurorului, ci instituie un mecanism de “checks and balances”, care are rolul de a-l responsabiliza pe Procurorul General.

Totuși, Guvernul atenționează că trebuie revizuite normele propuse privind exercitarea interimatului funcției de Procuror General pe perioada în care persoana care exercită această funcției a fost suspendată pe perioada urmării penale. Cabinetul de miniștri reamintește că, Curtea Constituțională a reiterat inadmisibilitatea permanentizării situațiilor de interimat. Prin urmare, noile norme trebuie să prevadă un mecanism de evitare a eventualelor perioade îndelungate de exercitare a interimatului funcției de Procuror General.

Totodată, Executivul propune ca în legislație să fie stabilite criteriile privind evaluarea procurorilor și a Procurorului General inclusiv. Dacă nu este posibilă enumerarea expresă a acestora, atunci includerea unor principii pentru determinarea criteriilor de evaluare pe care forurile decizionale vor fi obligate să le respecte.

Avizul complet al Guvernului poate fi accesat aici.