Guvernul vrea ca în Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție să fie prevăzut expres că interimatul funcțiilor de președinte și vicepreședinte al instanței poate fi exercitat doar de către magistrații care activează la CSJ și nicidecum nu de cei dintr-o instanță de alt nivel. Propunerea se regăsește în avizul pregătit pentru inițiativa legislativă de modificare a mecanismului de desemnare a judecătorilor de la instanța supremă în funcții administrative.

Totodată, Ministerul Justiției spune că proiectul nu conține nicio prevedere referitoare la procedura de selectare și numire a judecătorului/vicepreședintelui selectat pentru exercitarea interimatului funcției de președinte. În cazul în care autorii proiectului intenționează ca procedurile să fie stabilite la nivel de regulament al Consiliului Superior al Magistraturii, Guvernul recomandă ca acest fapt să fie indicat în mod expres în textul proiectului. În caz contrat, nu va exista temei juridic pentru aprobarea acestuia. De asemenea, se recomandă stabilirea unui termen concret pentru aprobarea acestui regulamentul de către Consiliul Superior al Magistraturii.

O altă remarcă se referă la faptul că proiectul nu vine cu criterii în baza cărora vor fi selecționați interimarii. Pentru a exclude arbitrariul și subiectivismul ce ar putea să apară în procesul de selectare a persoanelor potrivite pentru a exercita temporar funcțiile de conducere din Curtea Supremă de Justiție, Executivul propune includerea criteriilor în proiect.